İngilizce Saatler: AM PM nedir? Nasıl kullanılır?

İngilizce saatler konusu İngilizceyi yeni öğrenenler için kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü Türkçeden farklı olarak, İngilizcede 24 saatlik saat dilimi kullanılmaz, onun yerine 12 saatlik dilim kullanılır. Sabahla akşam arasındaki farkı belirtmek için ise AM ve PM kısaltmaları kullanılır. Tarihçiler bu…

İngilizce Was Were Kullanımı, Örnek Cümleler

Was ve were İngilizcede çok sık kullanılan sözcüklerdir ve günlük hayatta sürekli karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla, aralarındaki farkları ve kullanım alanlarını iyi kavramak önemlidir. Kısaca, was ve were nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Was ve were “to be” fiilinin geçmiş…

İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense Türkçedeki Şimdiki Zamanı ifade eder. Şu an gerçekleşmekte olan eylemleri anlatırken kullanılır. Present Continuous Tense İngilizcede günlük hayatta en sık kullanılan zamanlardan birisidir. Şimdi bununla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları detaylı bir şekilde inceleyelim. via GIPHY Öncelikle,…

Rus Alfabesi ve Okunuşları

Rus alfabesi Kiril alfabesinden türemiştir ve 33 harften oluşur. Harf Okunuşu А а a Б б be В в ve Г г ge Д д de Е е ye Ё ё    yo Ж ж    je З з ze И и…

İngilizce Günler, Aylar, Mevsimler

İngilizce gündelik konuşmaları anlayabilmemiz için İngilizce günler, aylar ve mevsimleri çok iyi bilmemiz gerekmektedir. İngilizce Günler Öncelikle İngilizce günler tablosuyla başlayalım. İngilizce günler yazılırken ilk harf büyük yazılır. Pazartesi gününden başlayarak İngilizce günler şöyledir: Günler Türkçesi Kısaltması Monday Pazartesi Mon.…

Almanca Kelimeler

Almanca dili yaklaşık 300000 kelimeye sahiptir. Ancak akıcı Almanca konuşabilmek için en fazla 10000 kelime bilmek yeterlidir. Almanca en çok kullanılan ilk 100 kelimeyi bilen biri dilin yarısına yakınını anlayabilir. Aşağıda günlük hayatta Almanca konuşurken en çok işimize yaracak kelimelerden…